Jegyzői Köszöntő

Tisztelt Somlójenei Állampolgárok! Tisztelt Honlaplátogató!


Üdvözlöm Önt a Somlójenei Polgármesteri Hivatal új honlapján.
Ezt a honlapot az Önök pontosabb tájékoztatása érdekében hoztuk létre, feltöltve mindazokkal az adatokkal és információkkal, melyek elősegítik az állampolgárok pontos és gyors tájékoztatását, figyelemmel az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezéseire.
Ennek érdekében honlapunkon tájékoztatást adunk a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítéséről, az általuk használt nyomtatványokról, a Képviselő-testület és bizottságok működéséről, a megalkotott rendeletekről, az elfogadott határozatokról.Olvashatóak a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, elérhetőek az intézmények honlapjai.Rendszeresen tájékoztatást adunk az általunk szervezett eseményekről, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Honlapunk a www.somlojeno.hu webcímen érhető el.

Somlójenő, 2014.04.16.

Szlottáné Turi Edina
jegyző
 

Érkezik a hulladékszállítási díj számlája

Érkezik a hulladékszállítási díj számlája
 
Napokon belül megkapják a hulladékszállítási díjról szóló számlájukat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz tartozó településeken élő fogyasztók.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Eredménye


Somlójenő Község Önormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 30-án megtartott zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatokról. 


A pályázat eredménye a következő:

„A” típusú pályázatot összesen 1 fő nyújtott be, azaz felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója 1 esetben pályázott.

„B” típusú ösztöndíjra idén nem érkezett pályázat, azaz középfokú oktatási intézmény utolsó éves tanulója nem  pályázott.

Bursa Hungarica pályázati kiírás


Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Tájékoztató gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

Oldalak