A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Eredménye


Somlójenő Község Önormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 30-án megtartott zárt ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójára benyújtott pályázatokról. 


A pályázat eredménye a következő:

„A” típusú pályázatot összesen 1 fő nyújtott be, azaz felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója 1 esetben pályázott.

„B” típusú ösztöndíjra idén nem érkezett pályázat, azaz középfokú oktatási intézmény utolsó éves tanulója nem  pályázott.

A testület a kérelmek elbírálása során 1 db „A” típusú pályázatot  támogatott.

A támogatás mértéke: 5.000.- Ft/fő/hó.

A pályázókat az Önkormányzat levélben értesíti a testület döntéséről.

 

Somlójenő, 2015. december 10.

                                                                                                              Nemes Ferencné sk.
                                                                                                                polgármester