11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól