5/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról