7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról