8/2022.(XI.7.) önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól