Partnerségi egyeztetés Somlójenő Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv módosítása

                                                                   PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

                                                     Somlójenő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása
 
A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42/A.§(1) bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata 
partnerségi egyeztetést kezdeményez.
Mellékelve található a partnerségi egyeztetés dokumentációja:
/sites/default/files/sjeno_trt_mod_181214.pdf 
/sites/default/files/somlojeno_szt-m5_mod_181214.pdf 
/sites/default/files/somlojeno_szt-m6_mod_181214.pdf 
/sites/default/files/somlojeno_tszt_mod_181214.pdf 
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6a) bekezdése ca) pontja és cc) pontja szerint a településrendezési eszközök módosítása állami főépítészi 
eljárás szerint történhet.

A partnerségi egyeztetés időtartalma : 2018. december 27. - 2019. január 03.
Lakossági fórum időpontja : 2019. január 04. 8.30 óra - 9.00 óra
Helyszín : Somlójenő Művelődési ház Petőfi S. u. 99. 


Kérem ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségek egyikén jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

Posta cím: Somlójenő Község Önkormányzat, Nemes Ferencné polgármester
                  8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Tel.: 70/324-5976

E-mail: jegyzo@somlovasarhely.hu

Somlójenő, 2018. december 19.

Köszönettel:
            
                                                                                     Nemes Ferencné s.k.
                                                                                          polgármester